หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000112 8.110 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
2 000114 8.120 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 5
3 000119 8.130 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
4 000116 8.140 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
5 000118 8.150 การเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
6 000192 8.160 การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
7 000193 8.170 การเขียนคำศัทพ์ตามคำบอก ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
8 000199 8.180 เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 3
9 000200 8.190 เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 1
10 000201 8.200 เขียนคำศัพท์ตามคำบอก (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 1
11 000121 8.210 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
12 000122 8.220 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
13 000123 8.230 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
14 000198 8.231 การจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
15 000195 8.240 การสะกดคำตามคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ม.1-ม.3 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 2
16 000196 8.250 การสะกดคำจากคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ม.4-ม.6 ไม่จำกัด/ครู 1 คน 2
17 000202 8.260 การสะกดคำตามคำบอก (บกพร่องทางการเห็น) ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 3 คน/ครู 1 คน 0
18 000124 8.310 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
19 000125 8.320 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 1
20 000126 8.330 การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
21 000127 8.410 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
22 000128 8.420 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
23 000129 8.430 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]