ศิลปะ
การระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.66 ทอง 4
5 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.33 เงิน 6
7 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.66 เงิน 7
8 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74.66 เงิน 8
9 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 72.66 เงิน 9
10 โสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 69 ทองแดง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดตาก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 69 ทองแดง 4
6 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 59 เข้าร่วม 6
7 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 59 เข้าร่วม 6
8 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 59 เข้าร่วม 6
9 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 59 เข้าร่วม 6
10 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 59 เข้าร่วม 6
11 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.5 ทอง ชนะเลิศ
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง 4
5 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.5 ทอง 5
6 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.5 ทอง 6
7 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.5 ทอง 6
8 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 8
9 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.5 ทอง 9
10 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
11 เพชรบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.32 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.98 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.65 ทอง 5
6 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.98 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.98 เงิน 7
8 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.33 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.32 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.67 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.67 ทอง 5
6 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.5 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.83 ทอง 7
8 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.67 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.33 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.33 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.66 ทอง 5
6 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90.5 ทอง 6
7 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
8 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.66 ทอง 4
5 การศึกษาคนตาบอดลำปาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 5
6 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.33 ทอง 6
7 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
8 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 น่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง 4
5 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง 5
6 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78 เงิน 7
8 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75 เงิน 8
9 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
10 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 98.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.33 เงิน 4
5 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 75.33 เงิน 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 74 เงิน 6
7 พิจิตรปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 68.33 ทองแดง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 67.33 ทองแดง 8
9 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 66 ทองแดง 9
10 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 64.66 ทองแดง 10
11 แพร่ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 63 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.5 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดทำ Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การทำน้ำพริกผักสด(เครื่องเคียง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 99 ทอง ชนะเลิศ
2 พิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 95 ทอง 4
5 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 94 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92 ทอง 6
7 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 90 ทอง 7
8 นครสวรรค์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง 8
9 โสตศึกษาเทพรัตน์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88 ทอง 9
10 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 10
11 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.6 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.6 ทอง 4
5 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.3 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.6 ทอง 6
7 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ระยองปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุบลปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83 ทอง 4
5 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82 ทอง 5
6 กาวิละอนุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.66 ทอง 6
7 เชียงรายปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80.66 ทอง 7
8 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 80 ทอง 8
9 ลพบุรีปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.66 เงิน 9
10 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
รำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกสมโภช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.98 ทอง ชนะเลิศ
2 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภูเก็ตปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.66 ทอง 4
5 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.65 ทอง 5
6 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.97 ทอง 6
7 นครราชสีมาปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.99 ทอง 7
8 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การสะกดคำจากคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การสะกดคำจากคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 97 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.99 ทอง ชนะเลิศ
2 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 79.65 เงิน 4
5 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.98 เงิน 5
6 สอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 77.98 เงิน 5
7 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
8 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
9 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 92.8 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 91.2 ทอง ชนะเลิศ
2 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สอนคนตาบอดกรุงเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.4 ทอง ชนะเลิศ
2 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.9 ทอง 4
5 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.1 ทอง 5
6 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.8 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน