ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 28 13 4 45 40 3 1 1 44
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 28 10 5 43 36 6 1 1 43
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 16 19 4 39 35 5 1 0 41
4 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 10 10 10 30 23 5 2 0 30
5 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 7 7 2 16 13 3 1 1 17
6 กาญจนาภิเษกสมโภช 7 0 0 7 9 1 1 0 11
7 นครราชสีมาปัญญานุกูล 6 10 4 20 30 8 1 2 39
8 สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 4 4 14 13 4 1 3 18
9 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 5 7 3 15 25 7 1 0 33
10 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 5 4 5 14 28 4 1 0 33
11 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 5 2 2 9 15 6 2 2 23
12 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 4 7 7 18 34 6 0 0 40
13 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 4 4 1 9 13 2 0 0 15
14 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 4 2 3 9 14 2 0 1 16
15 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 4 1 6 11 22 3 0 1 25
16 อุบลปัญญานุกูล 4 1 1 6 15 4 4 2 23
17 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 3 4 5 12 9 5 0 1 14
18 น่านปัญญานุกูล 3 3 0 6 12 2 0 0 14
19 ภูเก็ตปัญญานุกูล 3 2 0 5 21 8 3 1 32
20 โสตศึกษาเทพรัตน์ 3 2 0 5 10 6 0 0 16
21 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 3 1 3 7 20 5 1 0 26
22 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 3 1 0 4 10 4 0 1 14
23 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 2 6 1 9 14 3 1 0 18
24 แพร่ปัญญานุกูล 2 3 3 8 24 3 3 1 30
25 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 2 2 4 8 5 1 2 2 8
26 เชียงรายปัญญานุกูล 2 2 2 6 13 3 2 0 18
27 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 2 2 0 4 9 2 1 0 12
28 สงขลาพัฒนาปัญญา 2 1 2 5 8 3 1 0 12
29 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 2 1 0 3 4 4 1 0 9
30 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 0 1 3 7 2 1 0 10
31 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 2 0 0 2 12 4 0 0 16
32 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 1 6 4 11 17 6 0 0 23
33 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 1 3 4 8 6 2 1 6 9
34 พิษณุโลกปัญญานุกูล 1 2 4 7 8 0 0 0 8
35 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 2 2 5 19 12 4 3 35
36 เพชรบุรีปัญญานุกูล 1 2 1 4 7 3 1 0 11
37 ชุมพรปัญญานุกูล 1 1 2 4 11 4 2 0 17
38 ลพบุรีปัญญานุกูล 1 1 1 3 6 5 0 0 11
39 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 1 1 0 2 3 2 1 2 6
40 กาวิละอนุกูล 1 0 3 4 13 3 2 0 18
41 โสตศึกษาจังหวัดตาก 1 0 2 3 6 2 1 1 9
42 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 1 0 1 2 6 2 0 1 8
43 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 พิจิตรปัญญานุกูล 0 5 4 9 25 6 3 1 34
45 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 0 3 0 3 13 6 2 2 21
46 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 0 2 3 5 5 1 1 1 7
47 ประชาบดี 0 2 2 4 6 1 1 0 8
48 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 0 1 4 5 14 1 0 0 15
49 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0 1 3 4 14 6 2 0 22
50 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 0 1 3 4 9 3 0 1 12
51 ระยองปัญญานุกูล 0 1 3 4 9 2 1 1 12
52 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 0 1 2 3 15 6 1 1 22
53 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 0 1 1 2 9 4 2 0 15
54 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 0 1 1 2 2 0 1 0 3
55 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 0 1 0 1 3 0 1 3 4
56 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
57 ปัญญาวุฒิกร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
58 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 0 0 0 0 0 3 0 0 3
59 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
60 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
61 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 170 132 493 773 206 61 44 1,040