ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 40 3 1 1 44
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 36 6 1 1 43
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 35 5 1 0 41
4 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 34 6 0 0 40
5 นครราชสีมาปัญญานุกูล 30 8 1 2 39
6 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 28 4 1 0 33
7 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 25 7 1 0 33
8 พิจิตรปัญญานุกูล 25 6 3 1 34
9 แพร่ปัญญานุกูล 24 3 3 1 30
10 ศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 23 5 2 0 30
11 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 22 3 0 1 25
12 ภูเก็ตปัญญานุกูล 21 8 3 1 32
13 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 20 5 1 0 26
14 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 19 12 4 3 35
15 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 17 6 0 0 23
16 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 15 6 2 2 23
17 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 15 6 1 1 22
18 อุบลปัญญานุกูล 15 4 4 2 23
19 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 14 6 2 0 22
20 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 14 3 1 0 18
21 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 14 2 0 1 16
22 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 14 1 0 0 15
23 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 13 6 2 2 21
24 สอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 4 1 3 18
25 เชียงรายปัญญานุกูล 13 3 2 0 18
26 กาวิละอนุกูล 13 3 2 0 18
27 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 13 3 1 1 17
28 เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 13 2 0 0 15
29 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 12 4 0 0 16
30 น่านปัญญานุกูล 12 2 0 0 14
31 ชุมพรปัญญานุกูล 11 4 2 0 17
32 โสตศึกษาเทพรัตน์ 10 6 0 0 16
33 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 10 4 0 1 14
34 ธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 9 5 0 1 14
35 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 9 4 2 0 15
36 โสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 9 3 0 1 12
37 ระยองปัญญานุกูล 9 2 1 1 12
38 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 9 2 1 0 12
39 กาญจนาภิเษกสมโภช 9 1 1 0 11
40 สงขลาพัฒนาปัญญา 8 3 1 0 12
41 พิษณุโลกปัญญานุกูล 8 0 0 0 8
42 เพชรบุรีปัญญานุกูล 7 3 1 0 11
43 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 2 1 0 10
44 ลพบุรีปัญญานุกูล 6 5 0 0 11
45 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 6 2 1 6 9
46 โสตศึกษาจังหวัดตาก 6 2 1 1 9
47 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 6 2 0 1 8
48 ประชาบดี 6 1 1 0 8
49 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 5 1 2 2 8
50 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 5 1 1 1 7
51 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 4 4 1 0 9
52 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 3 2 1 2 6
53 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 3 0 1 3 4
54 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 2 0 1 0 3
55 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2 0 0 0 2
56 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1 1 0 0 2
57 ปัญญาวุฒิกร 1 0 0 0 1
58 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 0 3 0 0 3
59 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 1 0 0 1
60 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 0 0 1 1 1
61 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0
62 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0 0 0
63 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0
รวม 773 206 61 44 1,084