หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000001 โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 11 25 16
2 000002 โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 6 9 6
3 000003 โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 25 47 31
4 000004 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 30 81 51
5 000005 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 41 94 61
6 000006 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 43 74 57
7 000007 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 32 75 53
8 000008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 23 65 31
9 000009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 39 108 61
10 000010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 28 60 43
11 000011 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 15 41 18
12 000012 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 20 60 37
13 000013 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 33 90 57
14 000043 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 18 31 18
15 000044 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 26 67 35
16 000045 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 12 15 14
17 000046 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 20 46 28
18 000047 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 35 85 53
19 000048 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 9 15 12
20 000049 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 51 85 60
21 000050 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 45 81 53
22 000051 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 11 23 10
23 000052 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 20 57 33
24 000053 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 31 62 46
25 000054 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 21 33 25
26 000055 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 10 21 16
27 000056 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 48 130 71
28 000057 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2 6 3
29 000062 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1 3 1
30 000063 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1 3 1
31 000035 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 11 23 13
32 000036 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 17 36 20
33 000037 โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 25 50 32
34 000038 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 47 115 54
35 000039 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 27 68 42
36 000040 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 49 35
37 000041 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 38 71 57
38 000042 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 27 53 41
39 000059 โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 3 2 2
40 000060 โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 3 3 3
41 000061 โรงเรียนการศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 3 3 3
42 000014 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช 11 27 20
43 000015 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี 27 48 32
44 000016 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 18 65 34
45 000017 โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 20 28 22
46 000018 โรงเรียนประชาบดี 8 22 9
47 000019 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 1 1 1
48 000020 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 13 32 14
49 000021 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 11 33 22
50 000022 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี 31 56 43
51 000023 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 18 49 26
52 000024 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 36 98 62
53 000025 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 18 53 28
54 000026 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 15 20 19
55 000027 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 25 51 39
56 000028 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 9 24 10
57 000029 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 23 73 40
58 000030 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 10 28 10
59 000031 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 19 55 31
60 000032 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 15 34 27
61 000033 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี 15 43 28
62 000034 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 16 26 17
63 000058 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1 3 1
รวม 1298 2934 1838
4772

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]