ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครราชสีมาปัญญานุกูล 54 5 0 3 59
2 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 49 13 2 1 64
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 43 0 0 0 43
4 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 40 3 1 2 44
5 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 40 2 0 5 42
6 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 35 8 3 1 46
7 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 34 6 1 3 41
8 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 31 7 1 0 39
9 อุบลปัญญานุกูล 31 5 1 0 37
10 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 25 0 0 1 25
11 การศึกษาสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 16 5 6 1 27
12 การศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น 8 4 2 0 14
13 การศึกษาสอนคนตาบอดนครราชสีมา 5 2 2 0 9
รวม 411 60 19 17 507