งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2555 สพป.ตรัง เขต 2
"สานฝันสานปัญญา พัฒนาเด็กตรัง รวมพลังสู่สากล"
ระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายน 2555
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด( กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 16:09 น.