กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555 
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดระยอง วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555  
ติดตามตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sillapa.net

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 16:05 น.