สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธาดาอนุสรณ์ 43 15 7 1 65
2 วิวัฒน์วิทยา 42 12 9 3 63
3 บ้านคลองมวน 35 24 23 7 82
4 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 30 4 14 9 48
5 บ้านหนองเสม็ด 26 19 11 12 56
6 บ้านนาเกลือ 25 15 11 10 51
7 จุ๋งฮัวโซะเซียว 24 7 12 3 43
8 วัดเจริญร่มเมือง 23 15 10 9 48
9 ประชาวิทยา 22 5 7 5 34
10 บ้านต้นปรง 21 10 7 8 38
11 วัดควนเมา 20 13 8 1 41
12 อนุบาลกันตังศึกษา 20 12 13 4 45
13 บ้านควนพญา 19 10 6 3 35
14 บ้านลำภูรา 17 5 5 5 27
15 วิเศษกาญจน์ 16 12 3 8 31
16 บ้านบางพระ 16 8 9 7 33
17 บ้านเกาะมุกด์ 16 8 4 1 28
18 บ้านท่าส้ม 16 7 15 13 38
19 บ้านบางเป้า 16 6 6 6 28
20 บ้านหนองสองพี่น้อง 16 6 6 3 28
21 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 15 9 3 1 27
22 วัดเขาวิเศษ 14 11 9 10 34
23 บ้านหนองหมอ 14 8 7 9 29
24 บ้านบางสัก 13 13 3 4 29
25 บ้านเกาะเคี่ยม 13 2 3 5 18
26 วัดศรีรัตนาราม 13 0 3 2 16
27 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 12 8 10 10 30
28 บ้านบาตูปูเต๊ะ 12 7 12 10 31
29 วัดควนไทร 11 3 8 9 22
30 บ้านเขากอบ 11 1 5 3 17
31 บ้านคลองลุ 10 7 9 7 26
32 บ้านสายควน 10 7 2 3 19
33 บ้านทุ่งศาลา 10 6 9 4 25
34 บ้านบางหมาก 10 5 5 4 20
35 วัดคีรีวิหาร 10 5 1 6 16
36 บ้านพรุจูด 10 4 5 2 19
37 บ้านพระม่วง 10 4 2 2 16
38 วัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) 9 7 12 5 28
39 บ้านนาเมืองเพชร 9 5 4 3 18
40 บ้านดุหุน 9 4 3 6 16
41 บ้านน้ำราบ 9 3 4 2 16
42 บ้านแหลมมะขาม 8 10 4 4 22
43 บ้านควนตุ้งกู 8 9 6 1 23
44 บ้านฉางหลาง 8 8 2 1 18
45 บ้านแหลมไทร 8 7 7 2 22
46 บ้านพรุเตย 8 5 6 4 19
47 บ้านไชยภักดี 8 5 5 2 18
48 บ้านลำช้าง 8 4 6 1 18
49 วัดบางดี 8 4 2 6 14
50 บ้านเกาะลิบง 8 2 1 3 11
51 บ้านควนหนองกก 8 0 3 3 11
52 อนุบาลรัษฎา 7 12 9 7 28
53 วัดนาวง 7 7 6 5 20
54 บ้านมดตะนอย 7 5 7 7 19
55 บ้านโตน 7 5 7 2 19
56 บ้านในปง 7 5 6 3 18
57 บ้านหนองคล้า 7 4 6 4 17
58 บ้านพรุใหญ่ 7 4 3 3 14
59 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 7 4 0 2 11
60 บ้านทอนเหรียน 7 3 6 5 16
61 บ้านโพธิ์น้อย 7 3 6 4 16
62 บ้านควนตัง 7 3 3 6 13
63 บ้านบางค้างคาว 7 1 1 3 9
64 บ้านหนองชุมแสง 6 13 10 5 29
65 หาดปากเมง 6 10 13 5 29
66 บ้านต้นไทร 6 10 10 4 26
67 วัดโคกเลียบ 6 8 2 5 16
68 บ้านควนเลียบ 6 6 7 8 19
69 บ้านเกาะเต่า 6 5 5 5 16
70 วัดเขา 5 6 5 4 16
71 บ้านควนหนองยาง 5 6 4 2 15
72 วัดวารีวง 5 6 3 5 14
73 วัดไตรสามัคคี 5 5 4 7 14
74 บ้านไสต้นวา 5 4 5 2 14
75 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 5 4 5 1 14
76 บ้านน้ำพราย 5 3 7 2 15
77 บ้านห้วยต่อ 5 3 7 2 15
78 บ้านหน้าเขา 5 3 6 3 14
79 บ้านบ่อหิน 5 3 5 3 13
80 บ้านหลังเขา 5 3 4 8 12
81 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 5 3 1 2 9
82 บ้านเขาไม้แก้ว 5 0 2 2 7
83 บ้านบางเตา 4 10 6 6 20
84 บ้านไร่ออก 4 10 4 3 18
85 บ้านท่าปาบ 4 8 4 6 16
86 บ้านหนองศรีจันทร์ 4 7 8 1 19
87 บ้านทุ่งอิฐ 4 7 3 1 14
88 บ้านวังหลาม 4 6 2 1 12
89 บ้านย่านซื่อ 4 5 3 1 12
90 บ้านซา 4 5 3 1 12
91 บ้านหนองบัวน้อย 4 5 1 2 10
92 บ้านไทรบ่วง 4 4 4 5 12
93 วัดปากแจ่ม 4 3 4 3 11
94 บ้านแหลม 4 3 1 1 8
95 วัดไม้ฝาด 4 2 3 0 9
96 บ้านป่ากอ 4 1 3 1 8
97 วัดถ้ำพระพุทธ 3 7 4 4 14
98 บ้านคลองคุ้ย 3 5 10 10 18
99 บ้านคลองชีล้อม 3 4 1 3 8
100 บ้านบางคราม 3 3 5 2 11
101 วัดควนธานี 3 3 2 1 8
102 บ้านคลองโตน 3 2 7 4 12
103 บ้านโคกยาง 3 2 6 0 11
104 วัดทุ่งใหญ่ 3 0 2 4 5
105 บ้านควนอารี 3 0 0 0 3
106 กมลศรี 2 11 5 9 18
107 วัดเขาพระ 2 8 10 5 20
108 บ้านไสมะม่วง 2 6 8 1 16
109 วัดน้ำฉ่า 2 5 6 5 13
110 บ้านทุ่งยาง 2 5 1 0 8
111 บ้านหาดยาว 2 4 1 2 7
112 บ้านกลิ้งกลอง 2 3 3 2 8
113 บ้านน้ำฉา 2 3 2 3 7
114 บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 2 3 2 1 7
115 บ้านผมเด็น 2 2 4 1 8
116 บ้านท่ามะปราง 2 2 1 1 5
117 บ้านลำแพะ 2 1 1 1 4
118 บ้านป่าเตียว 2 0 1 0 3
119 บ้านทุ่งยางงาม 2 0 1 0 3
120 บ้านบางหมากน้อย 2 0 0 3 2
121 บ้านบางค้างคาว๒ 2 0 0 0 2
122 บ้านปาเต 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองบัว 1 9 3 4 13
124 บ้านวังลำ 1 5 4 5 10
125 บ้านหัวหิน 1 4 3 0 8
126 บ้านทุ่งต่อ 1 4 1 2 6
127 บ้านจิจิก 1 3 2 3 6
128 บ้านช่องลม 1 3 1 4 5
129 บ้านไสบ่อ 1 2 3 1 6
130 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 2 2 4 5
131 บ้านทุ่งสมอ 1 2 2 1 5
132 บ้านเหนือคลอง 1 2 2 0 5
133 บ้านหนองมวง 1 1 5 4 7
134 บ้านหนองราโพ 1 1 4 3 6
135 บ้านไร่ใหญ่ 1 1 3 3 5
136 บ้านแตะหรำ 1 1 1 4 3
137 บ้านเขาพรุเสม็ด 1 1 1 0 3
138 บ้านหนองเสม็ด๒ 1 1 0 1 2
139 บ้านห้วยน้ำเย็น 1 0 2 2 3
140 บ้านจุปะ 1 0 0 1 1
141 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 1
142 บ้านแหลมไทร๒ 1 0 0 1 1
143 ประชาวิทยา1 1 0 0 0 1
144 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 0 0 1
145 บ้านช่องหาร 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองเสม็ด๓ 1 0 0 0 1
147 บ้านเขาโอน 0 9 5 2 14
148 วัดสิทธิโชค 0 2 2 1 4
149 บ้านกันตังใต้ 0 1 2 0 3
150 บ้านหนองยูง 0 1 1 0 2
151 บ้านนาเหนือ 0 0 1 0 1
152 บ้านฉางหลาง๒ 0 0 0 1 0
รวม 1,103 753 694 520 2,550