สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 15 9 7 31 35 24 23 7 82
2 วิวัฒน์วิทยา 13 6 6 25 42 12 9 3 63
3 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 11 7 3 21 27 4 13 9 44
4 ธาดาอนุสรณ์ 10 10 10 30 43 15 7 1 65
5 วัดเจริญร่มเมือง 9 6 5 20 23 15 10 9 48
6 บ้านหนองเสม็ด 6 11 8 25 26 19 11 12 56
7 จุ๋งฮัวโซะเซียว 6 4 3 13 24 7 12 3 43
8 วัดคีรีวิหาร 6 3 1 10 10 5 1 6 16
9 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 5 4 3 12 12 7 10 10 29
10 วัดควนเมา 5 3 2 10 16 12 7 1 35
11 ประชาวิทยา 5 2 3 10 22 5 7 5 34
12 บ้านบางพระ 5 2 2 9 16 8 9 7 33
13 บ้านนาเกลือ 4 10 5 19 25 15 11 10 51
14 บ้านหนองสองพี่น้อง 4 2 4 10 15 6 6 3 27
15 บ้านบาตูปูเต๊ะ 4 2 2 8 12 7 9 10 28
16 บ้านควนเลียบ 4 1 0 5 6 6 7 8 19
17 บ้านหนองหมอ 3 6 0 9 14 8 7 9 29
18 บ้านควนพญา 3 4 3 10 15 9 6 3 30
19 บ้านต้นปรง 3 4 2 9 12 9 7 7 28
20 บ้านบางสัก 3 3 0 6 9 12 2 4 23
21 บ้านนาเมืองเพชร 3 2 0 5 9 5 4 3 18
22 บ้านเกาะมุกด์ 3 1 4 8 16 8 4 1 28
23 อนุบาลกันตังศึกษา 3 1 2 6 20 12 13 4 45
24 บ้านหนองชุมแสง 3 1 0 4 5 12 10 5 27
25 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 3 0 2 5 15 9 3 1 27
26 บ้านแหลมไทร 3 0 0 3 8 7 7 2 22
27 บ้านบางค้างคาว 3 0 0 3 7 1 1 3 9
28 บ้านเกาะเคี่ยม 2 4 3 9 13 2 3 5 18
29 บ้านบางเป้า 2 2 2 6 14 6 6 6 26
30 บ้านบางหมาก 2 2 1 5 10 5 5 4 20
31 บ้านเขากอบ 2 1 3 6 11 1 5 3 17
32 บ้านลำภูรา 2 1 2 5 16 5 5 5 26
33 วิเศษกาญจน์ 1 4 2 7 16 12 3 8 31
34 วัดควนไทร 1 3 1 5 11 3 8 9 22
35 บ้านแหลมมะขาม 1 2 2 5 8 10 4 4 22
36 วัดบางดี 1 2 2 5 8 4 1 6 13
37 บ้านโคกยาง 1 2 1 4 3 2 6 0 11
38 วัดเขาวิเศษ 1 2 0 3 11 10 9 10 30
39 วัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) 1 2 0 3 9 5 12 5 26
40 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 1 1 2 4 7 4 0 2 11
41 บ้านทุ่งศาลา 1 1 1 3 10 6 9 4 25
42 บ้านลำช้าง 1 1 1 3 8 4 6 1 18
43 บ้านไชยภักดี 1 1 1 3 7 5 5 1 17
44 บ้านหลังเขา 1 1 1 3 5 3 4 8 12
45 บ้านโตน 1 1 0 2 4 5 7 2 16
46 บ้านท่าส้ม 1 0 3 4 15 6 15 12 36
47 บ้านท่าปาบ 1 0 1 2 4 8 4 6 16
48 บ้านวังหลาม 1 0 1 2 4 6 2 1 12
49 วัดปากแจ่ม 1 0 1 2 4 3 4 3 11
50 บ้านคลองโตน 1 0 1 2 3 2 7 4 12
51 บ้านไสมะม่วง 1 0 1 2 2 6 8 1 16
52 บ้านเกาะเต่า 1 0 0 1 6 5 5 5 16
53 วัดไตรสามัคคี 1 0 0 1 5 5 4 7 14
54 บ้านน้ำพราย 1 0 0 1 5 3 7 2 15
55 บ้านทอนเหรียน 1 0 0 1 5 3 6 5 14
56 บ้านไทรบ่วง 1 0 0 1 4 4 4 5 12
57 บ้านคลองคุ้ย 1 0 0 1 3 5 10 10 18
58 บ้านคลองชีล้อม 1 0 0 1 3 4 1 3 8
59 บ้านวังลำ 1 0 0 1 1 5 4 5 10
60 บ้านหนองมวง 1 0 0 1 1 1 5 4 7
61 บ้านหนองเสม็ด๒ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
62 บ้านจุปะ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
63 บ้านแหลมไทร๒ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
64 ประชาวิทยา1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 หาดปากเมง 0 4 3 7 6 10 13 5 29
67 วัดนาวง 0 3 1 4 7 7 6 5 20
68 บ้านเกาะลิบง 0 3 0 3 8 2 1 3 11
69 บ้านควนตุ้งกู 0 2 0 2 5 9 5 1 19
70 บ้านห้วยต่อ 0 2 0 2 5 3 7 2 15
71 วัดศรีรัตนาราม 0 1 3 4 13 0 3 2 16
72 บ้านไร่ออก 0 1 3 4 4 10 4 3 18
73 บ้านสายควน 0 1 2 3 10 7 2 3 19
74 บ้านหนองบัวน้อย 0 1 2 3 4 5 1 2 10
75 บ้านดุหุน 0 1 1 2 9 4 3 6 16
76 บ้านพระม่วง 0 1 1 2 9 4 2 2 15
77 บ้านหนองคล้า 0 1 1 2 7 4 6 4 17
78 วัดเขา 0 1 1 2 5 6 5 4 16
79 กมลศรี 0 1 1 2 2 11 5 9 18
80 บ้านคลองลุ 0 1 0 1 10 7 9 7 26
81 บ้านพรุจูด 0 1 0 1 10 4 5 2 19
82 บ้านน้ำราบ 0 1 0 1 9 3 4 2 16
83 บ้านพรุเตย 0 1 0 1 8 5 6 4 19
84 บ้านพรุใหญ่ 0 1 0 1 7 4 3 3 14
85 บ้านโพธิ์น้อย 0 1 0 1 7 3 6 4 16
86 บ้านควนหนองกก 0 1 0 1 7 0 3 3 10
87 วัดโคกเลียบ 0 1 0 1 5 8 2 5 15
88 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 1 0 1 5 3 1 2 9
89 บ้านป่ากอ 0 1 0 1 3 1 3 1 7
90 บ้านกลิ้งกลอง 0 1 0 1 2 3 3 2 8
91 บ้านป่าเตียว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
92 บ้านบางหมากน้อย 0 1 0 1 2 0 0 3 2
93 บ้านไสบ่อ 0 1 0 1 1 2 3 1 6
94 บ้านแตะหรำ 0 1 0 1 1 1 1 4 3
95 บ้านฉางหลาง 0 0 2 2 8 8 2 1 18
96 อนุบาลรัษฎา 0 0 2 2 7 12 9 7 28
97 บ้านย่านซื่อ 0 0 2 2 4 5 3 1 12
98 วัดเขาพระ 0 0 2 2 2 8 10 5 20
99 บ้านต้นไทร 0 0 1 1 6 10 10 4 26
100 บ้านควนหนองยาง 0 0 1 1 5 6 4 2 15
101 บ้านหนองศรีจันทร์ 0 0 1 1 4 7 8 1 19
102 บ้านบางคราม 0 0 1 1 3 3 5 2 11
103 บ้านทุ่งยาง 0 0 1 1 2 5 1 0 8
104 บ้านหาดยาว 0 0 1 1 2 4 1 2 7
105 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 2 2 4 5
106 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 0 1 1 1 0 2 2 3
107 บ้านมดตะนอย 0 0 0 0 7 5 7 7 19
108 บ้านควนตัง 0 0 0 0 7 3 3 6 13
109 วัดวารีวง 0 0 0 0 5 6 3 5 14
110 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 5 4 5 2 14
111 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 0 0 5 4 5 1 14
112 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 5 3 6 3 14
113 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 5 3 5 3 13
114 บ้านเขาไม้แก้ว 0 0 0 0 5 0 2 2 7
115 บ้านบางเตา 0 0 0 0 4 10 6 6 20
116 บ้านทุ่งอิฐ 0 0 0 0 4 7 3 1 14
117 บ้านในปง 0 0 0 0 4 5 5 3 14
118 บ้านซา 0 0 0 0 4 5 3 1 12
119 บ้านแหลม 0 0 0 0 4 3 1 1 8
120 วัดไม้ฝาด 0 0 0 0 4 2 3 0 9
121 วัดถ้ำพระพุทธ 0 0 0 0 3 7 4 4 14
122 วัดควนธานี 0 0 0 0 3 3 2 1 8
123 วัดทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 3 0 2 4 5
124 บ้านควนอารี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
125 วัดน้ำฉ่า 0 0 0 0 2 5 6 5 13
126 บ้านน้ำฉา 0 0 0 0 2 3 2 3 7
127 บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 0 0 0 0 2 3 2 1 7
128 บ้านผมเด็น 0 0 0 0 2 2 4 1 8
129 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
130 บ้านลำแพะ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
131 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
132 บ้านบางค้างคาว๒ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านปาเต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 9 3 4 13
135 บ้านหัวหิน 0 0 0 0 1 4 3 0 8
136 บ้านทุ่งต่อ 0 0 0 0 1 4 1 2 6
137 บ้านช่องลม 0 0 0 0 1 3 1 4 5
138 บ้านจิจิก 0 0 0 0 1 2 2 3 5
139 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
140 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
141 บ้านหนองราโพ 0 0 0 0 1 1 4 3 6
142 บ้านไร่ใหญ่ 0 0 0 0 1 1 3 3 5
143 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 บ้านช่องหาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองเสม็ด๓ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 0 9 5 2 14
147 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 0 2 2 1 4
148 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
149 บ้านหนองยูง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านฉางหลาง๒ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 188 175 145 508 1,053 742 685 517 2,480