สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 15 9 7 31 35 24 23 7 82
2 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 14 7 3 24 30 4 14 9 48
3 วิวัฒน์วิทยา 13 6 6 25 42 12 9 3 63
4 ธาดาอนุสรณ์ 10 10 10 30 43 15 7 1 65
5 บ้านต้นปรง 10 5 2 17 21 10 7 8 38
6 วัดเจริญร่มเมือง 9 6 5 20 23 15 10 9 48
7 วัดควนเมา 7 3 2 12 20 13 8 1 41
8 บ้านหนองเสม็ด 6 11 8 25 26 19 11 12 56
9 จุ๋งฮัวโซะเซียว 6 4 3 13 24 7 12 3 43
10 วัดคีรีวิหาร 6 3 1 10 10 5 1 6 16
11 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 5 4 4 13 12 8 10 10 30
12 บ้านบาตูปูเต๊ะ 5 3 2 10 12 7 12 10 31
13 ประชาวิทยา 5 2 3 10 22 5 7 5 34
14 บ้านบางพระ 5 2 2 9 16 8 9 7 33
15 บ้านหนองชุมแสง 5 1 0 6 6 13 10 5 29
16 บ้านนาเกลือ 4 10 5 19 25 15 11 10 51
17 บ้านบางสัก 4 7 0 11 13 13 3 4 29
18 วัดเขาวิเศษ 4 3 0 7 14 11 9 10 34
19 บ้านหนองสองพี่น้อง 4 2 4 10 16 6 6 3 28
20 บ้านควนเลียบ 4 1 0 5 6 6 7 8 19
21 บ้านหนองหมอ 3 6 0 9 14 8 7 9 29
22 บ้านควนพญา 3 5 4 12 19 10 6 3 35
23 บ้านบางเป้า 3 3 2 8 16 6 6 6 28
24 บ้านนาเมืองเพชร 3 2 0 5 9 5 4 3 18
25 บ้านเกาะมุกด์ 3 1 4 8 16 8 4 1 28
26 อนุบาลกันตังศึกษา 3 1 2 6 20 12 13 4 45
27 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 3 0 2 5 15 9 3 1 27
28 บ้านแหลมไทร 3 0 0 3 8 7 7 2 22
29 บ้านบางค้างคาว 3 0 0 3 7 1 1 3 9
30 บ้านเกาะเคี่ยม 2 4 3 9 13 2 3 5 18
31 บ้านลำภูรา 2 2 2 6 17 5 5 5 27
32 บ้านบางหมาก 2 2 1 5 10 5 5 4 20
33 วัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) 2 2 1 5 9 7 12 5 28
34 บ้านโตน 2 2 0 4 7 5 7 2 19
35 บ้านเขากอบ 2 1 3 6 11 1 5 3 17
36 บ้านในปง 2 1 0 3 7 5 6 3 18
37 บ้านทอนเหรียน 2 1 0 3 7 3 6 5 16
38 บ้านท่าส้ม 2 0 3 5 16 7 15 13 38
39 วิเศษกาญจน์ 1 4 2 7 16 12 3 8 31
40 วัดควนไทร 1 3 1 5 11 3 8 9 22
41 บ้านควนตุ้งกู 1 3 0 4 8 9 6 1 23
42 บ้านแหลมมะขาม 1 2 2 5 8 10 4 4 22
43 วัดบางดี 1 2 2 5 8 4 2 6 14
44 บ้านโคกยาง 1 2 1 4 3 2 6 0 11
45 บ้านไชยภักดี 1 1 2 4 8 5 5 2 18
46 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 1 1 2 4 7 4 0 2 11
47 บ้านทุ่งศาลา 1 1 1 3 10 6 9 4 25
48 บ้านลำช้าง 1 1 1 3 8 4 6 1 18
49 บ้านหลังเขา 1 1 1 3 5 3 4 8 12
50 บ้านควนหนองกก 1 1 0 2 8 0 3 3 11
51 บ้านท่าปาบ 1 0 1 2 4 8 4 6 16
52 บ้านวังหลาม 1 0 1 2 4 6 2 1 12
53 วัดปากแจ่ม 1 0 1 2 4 3 4 3 11
54 บ้านคลองโตน 1 0 1 2 3 2 7 4 12
55 บ้านไสมะม่วง 1 0 1 2 2 6 8 1 16
56 บ้านเกาะเต่า 1 0 0 1 6 5 5 5 16
57 วัดไตรสามัคคี 1 0 0 1 5 5 4 7 14
58 บ้านน้ำพราย 1 0 0 1 5 3 7 2 15
59 บ้านไทรบ่วง 1 0 0 1 4 4 4 5 12
60 บ้านคลองคุ้ย 1 0 0 1 3 5 10 10 18
61 บ้านคลองชีล้อม 1 0 0 1 3 4 1 3 8
62 บ้านวังลำ 1 0 0 1 1 5 4 5 10
63 บ้านหนองมวง 1 0 0 1 1 1 5 4 7
64 บ้านหนองเสม็ด๒ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
65 บ้านจุปะ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
66 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
67 บ้านแหลมไทร๒ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
68 ประชาวิทยา1 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 หาดปากเมง 0 4 3 7 6 10 13 5 29
71 วัดนาวง 0 3 1 4 7 7 6 5 20
72 บ้านเกาะลิบง 0 3 0 3 8 2 1 3 11
73 บ้านพระม่วง 0 2 1 3 10 4 2 2 16
74 วัดโคกเลียบ 0 2 0 2 6 8 2 5 16
75 บ้านห้วยต่อ 0 2 0 2 5 3 7 2 15
76 บ้านป่ากอ 0 2 0 2 4 1 3 1 8
77 วัดศรีรัตนาราม 0 1 3 4 13 0 3 2 16
78 บ้านไร่ออก 0 1 3 4 4 10 4 3 18
79 บ้านสายควน 0 1 2 3 10 7 2 3 19
80 บ้านหนองบัวน้อย 0 1 2 3 4 5 1 2 10
81 บ้านดุหุน 0 1 1 2 9 4 3 6 16
82 บ้านหนองคล้า 0 1 1 2 7 4 6 4 17
83 วัดเขา 0 1 1 2 5 6 5 4 16
84 กมลศรี 0 1 1 2 2 11 5 9 18
85 บ้านคลองลุ 0 1 0 1 10 7 9 7 26
86 บ้านพรุจูด 0 1 0 1 10 4 5 2 19
87 บ้านน้ำราบ 0 1 0 1 9 3 4 2 16
88 บ้านพรุเตย 0 1 0 1 8 5 6 4 19
89 บ้านพรุใหญ่ 0 1 0 1 7 4 3 3 14
90 บ้านโพธิ์น้อย 0 1 0 1 7 3 6 4 16
91 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 0 1 0 1 5 3 1 2 9
92 บ้านกลิ้งกลอง 0 1 0 1 2 3 3 2 8
93 บ้านป่าเตียว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
94 บ้านบางหมากน้อย 0 1 0 1 2 0 0 3 2
95 บ้านไสบ่อ 0 1 0 1 1 2 3 1 6
96 บ้านแตะหรำ 0 1 0 1 1 1 1 4 3
97 บ้านฉางหลาง 0 0 2 2 8 8 2 1 18
98 อนุบาลรัษฎา 0 0 2 2 7 12 9 7 28
99 บ้านย่านซื่อ 0 0 2 2 4 5 3 1 12
100 วัดเขาพระ 0 0 2 2 2 8 10 5 20
101 บ้านต้นไทร 0 0 1 1 6 10 10 4 26
102 บ้านควนหนองยาง 0 0 1 1 5 6 4 2 15
103 บ้านหนองศรีจันทร์ 0 0 1 1 4 7 8 1 19
104 บ้านบางคราม 0 0 1 1 3 3 5 2 11
105 บ้านทุ่งยาง 0 0 1 1 2 5 1 0 8
106 บ้านหาดยาว 0 0 1 1 2 4 1 2 7
107 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 2 2 4 5
108 บ้านห้วยน้ำเย็น 0 0 1 1 1 0 2 2 3
109 บ้านมดตะนอย 0 0 0 0 7 5 7 7 19
110 บ้านควนตัง 0 0 0 0 7 3 3 6 13
111 วัดวารีวง 0 0 0 0 5 6 3 5 14
112 บ้านไสต้นวา 0 0 0 0 5 4 5 2 14
113 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 0 0 0 0 5 4 5 1 14
114 บ้านหน้าเขา 0 0 0 0 5 3 6 3 14
115 บ้านบ่อหิน 0 0 0 0 5 3 5 3 13
116 บ้านเขาไม้แก้ว 0 0 0 0 5 0 2 2 7
117 บ้านบางเตา 0 0 0 0 4 10 6 6 20
118 บ้านทุ่งอิฐ 0 0 0 0 4 7 3 1 14
119 บ้านซา 0 0 0 0 4 5 3 1 12
120 บ้านแหลม 0 0 0 0 4 3 1 1 8
121 วัดไม้ฝาด 0 0 0 0 4 2 3 0 9
122 วัดถ้ำพระพุทธ 0 0 0 0 3 7 4 4 14
123 วัดควนธานี 0 0 0 0 3 3 2 1 8
124 วัดทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 3 0 2 4 5
125 บ้านควนอารี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
126 วัดน้ำฉ่า 0 0 0 0 2 5 6 5 13
127 บ้านน้ำฉา 0 0 0 0 2 3 2 3 7
128 บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 0 0 0 0 2 3 2 1 7
129 บ้านผมเด็น 0 0 0 0 2 2 4 1 8
130 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
131 บ้านลำแพะ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
132 บ้านทุ่งยางงาม 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 บ้านบางค้างคาว๒ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านปาเต 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 9 3 4 13
136 บ้านหัวหิน 0 0 0 0 1 4 3 0 8
137 บ้านทุ่งต่อ 0 0 0 0 1 4 1 2 6
138 บ้านจิจิก 0 0 0 0 1 3 2 3 6
139 บ้านช่องลม 0 0 0 0 1 3 1 4 5
140 บ้านทุ่งสมอ 0 0 0 0 1 2 2 1 5
141 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
142 บ้านหนองราโพ 0 0 0 0 1 1 4 3 6
143 บ้านไร่ใหญ่ 0 0 0 0 1 1 3 3 5
144 บ้านเขาพรุเสม็ด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 บ้านช่องหาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองเสม็ด๓ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านเขาโอน 0 0 0 0 0 9 5 2 14
148 วัดสิทธิโชค 0 0 0 0 0 2 2 1 4
149 บ้านกันตังใต้ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
150 บ้านหนองยูง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
151 บ้านนาเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านฉางหลาง๒ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 217 192 149 558 1,103 753 694 520 2,550