สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ธาดาอนุสรณ์ 43 15 7 1 65
2 วิวัฒน์วิทยา 42 12 9 3 63
3 บ้านคลองมวน 35 24 23 7 82
4 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 27 4 13 9 44
5 บ้านหนองเสม็ด 26 19 11 12 56
6 บ้านนาเกลือ 25 15 11 10 51
7 จุ๋งฮัวโซะเซียว 24 7 12 3 43
8 วัดเจริญร่มเมือง 23 15 10 9 48
9 ประชาวิทยา 22 5 7 5 34
10 อนุบาลกันตังศึกษา 20 12 13 4 45
11 วัดควนเมา 16 12 7 1 35
12 วิเศษกาญจน์ 16 12 3 8 31
13 บ้านบางพระ 16 8 9 7 33
14 บ้านเกาะมุกด์ 16 8 4 1 28
15 บ้านลำภูรา 16 5 5 5 26
16 บ้านควนพญา 15 9 6 3 30
17 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 15 9 3 1 27
18 บ้านท่าส้ม 15 6 15 12 36
19 บ้านหนองสองพี่น้อง 15 6 6 3 27
20 บ้านหนองหมอ 14 8 7 9 29
21 บ้านบางเป้า 14 6 6 6 26
22 บ้านเกาะเคี่ยม 13 2 3 5 18
23 วัดศรีรัตนาราม 13 0 3 2 16
24 บ้านต้นปรง 12 9 7 7 28
25 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 12 7 10 10 29
26 บ้านบาตูปูเต๊ะ 12 7 9 10 28
27 วัดเขาวิเศษ 11 10 9 10 30
28 วัดควนไทร 11 3 8 9 22
29 บ้านเขากอบ 11 1 5 3 17
30 บ้านคลองลุ 10 7 9 7 26
31 บ้านสายควน 10 7 2 3 19
32 บ้านทุ่งศาลา 10 6 9 4 25
33 บ้านบางหมาก 10 5 5 4 20
34 วัดคีรีวิหาร 10 5 1 6 16
35 บ้านพรุจูด 10 4 5 2 19
36 บ้านบางสัก 9 12 2 4 23
37 วัดห้วยนางวันครู (๒๕๐๑) 9 5 12 5 26
38 บ้านนาเมืองเพชร 9 5 4 3 18
39 บ้านดุหุน 9 4 3 6 16
40 บ้านพระม่วง 9 4 2 2 15
41 บ้านน้ำราบ 9 3 4 2 16
42 บ้านแหลมมะขาม 8 10 4 4 22
43 บ้านฉางหลาง 8 8 2 1 18
44 บ้านแหลมไทร 8 7 7 2 22
45 บ้านพรุเตย 8 5 6 4 19
46 บ้านลำช้าง 8 4 6 1 18
47 วัดบางดี 8 4 1 6 13
48 บ้านเกาะลิบง 8 2 1 3 11
49 อนุบาลรัษฎา 7 12 9 7 28
50 วัดนาวง 7 7 6 5 20
51 บ้านมดตะนอย 7 5 7 7 19
52 บ้านไชยภักดี 7 5 5 1 17
53 บ้านหนองคล้า 7 4 6 4 17
54 บ้านพรุใหญ่ 7 4 3 3 14
55 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 7 4 0 2 11
56 บ้านโพธิ์น้อย 7 3 6 4 16
57 บ้านควนตัง 7 3 3 6 13
58 บ้านบางค้างคาว 7 1 1 3 9
59 บ้านควนหนองกก 7 0 3 3 10
60 หาดปากเมง 6 10 13 5 29
61 บ้านต้นไทร 6 10 10 4 26
62 บ้านควนเลียบ 6 6 7 8 19
63 บ้านเกาะเต่า 6 5 5 5 16
64 บ้านหนองชุมแสง 5 12 10 5 27
65 บ้านควนตุ้งกู 5 9 5 1 19
66 วัดโคกเลียบ 5 8 2 5 15
67 วัดเขา 5 6 5 4 16
68 บ้านควนหนองยาง 5 6 4 2 15
69 วัดวารีวง 5 6 3 5 14
70 วัดไตรสามัคคี 5 5 4 7 14
71 บ้านไสต้นวา 5 4 5 2 14
72 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 5 4 5 1 14
73 บ้านน้ำพราย 5 3 7 2 15
74 บ้านห้วยต่อ 5 3 7 2 15
75 บ้านทอนเหรียน 5 3 6 5 14
76 บ้านหน้าเขา 5 3 6 3 14
77 บ้านบ่อหิน 5 3 5 3 13
78 บ้านหลังเขา 5 3 4 8 12
79 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 5 3 1 2 9
80 บ้านเขาไม้แก้ว 5 0 2 2 7
81 บ้านบางเตา 4 10 6 6 20
82 บ้านไร่ออก 4 10 4 3 18
83 บ้านท่าปาบ 4 8 4 6 16
84 บ้านหนองศรีจันทร์ 4 7 8 1 19
85 บ้านทุ่งอิฐ 4 7 3 1 14
86 บ้านวังหลาม 4 6 2 1 12
87 บ้านโตน 4 5 7 2 16
88 บ้านในปง 4 5 5 3 14
89 บ้านย่านซื่อ 4 5 3 1 12
90 บ้านซา 4 5 3 1 12
91 บ้านหนองบัวน้อย 4 5 1 2 10
92 บ้านไทรบ่วง 4 4 4 5 12
93 วัดปากแจ่ม 4 3 4 3 11
94 บ้านแหลม 4 3 1 1 8
95 วัดไม้ฝาด 4 2 3 0 9
96 วัดถ้ำพระพุทธ 3 7 4 4 14
97 บ้านคลองคุ้ย 3 5 10 10 18
98 บ้านคลองชีล้อม 3 4 1 3 8
99 บ้านบางคราม 3 3 5 2 11
100 วัดควนธานี 3 3 2 1 8
101 บ้านคลองโตน 3 2 7 4 12
102 บ้านโคกยาง 3 2 6 0 11
103 บ้านป่ากอ 3 1 3 1 7
104 วัดทุ่งใหญ่ 3 0 2 4 5
105 บ้านควนอารี 3 0 0 0 3
106 กมลศรี 2 11 5 9 18
107 วัดเขาพระ 2 8 10 5 20
108 บ้านไสมะม่วง 2 6 8 1 16
109 วัดน้ำฉ่า 2 5 6 5 13
110 บ้านทุ่งยาง 2 5 1 0 8
111 บ้านหาดยาว 2 4 1 2 7
112 บ้านกลิ้งกลอง 2 3 3 2 8
113 บ้านน้ำฉา 2 3 2 3 7
114 บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 2 3 2 1 7
115 บ้านผมเด็น 2 2 4 1 8
116 บ้านท่ามะปราง 2 2 1 1 5
117 บ้านลำแพะ 2 1 1 1 4
118 บ้านป่าเตียว 2 0 1 0 3
119 บ้านทุ่งยางงาม 2 0 1 0 3
120 บ้านบางหมากน้อย 2 0 0 3 2
121 บ้านบางค้างคาว๒ 2 0 0 0 2
122 บ้านปาเต 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองบัว 1 9 3 4 13
124 บ้านวังลำ 1 5 4 5 10
125 บ้านหัวหิน 1 4 3 0 8
126 บ้านทุ่งต่อ 1 4 1 2 6
127 บ้านช่องลม 1 3 1 4 5
128 บ้านไสบ่อ 1 2 3 1 6
129 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1 2 2 4 5
130 บ้านจิจิก 1 2 2 3 5
131 บ้านทุ่งสมอ 1 2 2 1 5
132 บ้านเหนือคลอง 1 2 2 0 5
133 บ้านหนองมวง 1 1 5 4 7
134 บ้านหนองราโพ 1 1 4 3 6
135 บ้านไร่ใหญ่ 1 1 3 3 5
136 บ้านแตะหรำ 1 1 1 4 3
137 บ้านเขาพรุเสม็ด 1 1 1 0 3
138 บ้านหนองเสม็ด๒ 1 1 0 1 2
139 บ้านห้วยน้ำเย็น 1 0 2 2 3
140 บ้านจุปะ 1 0 0 1 1
141 บ้านแหลมไทร๒ 1 0 0 1 1
142 ประชาวิทยา1 1 0 0 0 1
143 วัดกาญจนบริรักษ์ 1 0 0 0 1
144 บ้านช่องหาร 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองเสม็ด๓ 1 0 0 0 1
146 บ้านเขาโอน 0 9 5 2 14
147 วัดสิทธิโชค 0 2 2 1 4
148 บ้านกันตังใต้ 0 1 2 0 3
149 บ้านหนองยูง 0 1 1 0 2
150 บ้านนาเหนือ 0 0 1 0 1
151 บ้านฉางหลาง๒ 0 0 0 1 0
152 บ้านหนองปรือ 0 0 0 1 0
รวม 1,053 742 685 517 2,997