หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2555   9 ก.ย. 2555   10 ก.ย. 2555   11 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง 6/2 ,6/4 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/1 ,ป.2/2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 , ห้องกิจกรรม 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/3 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง ป.1/5 , ป.3/4 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/4 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 6 ลานกิจกรรม 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 7 ห้องประชุม 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/5 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.5/1(0351) 9 ก.ย. 2555 09.00-15.00
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.5/2(0352) 9 ก.ย. 2555 09.00-15.00
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.6/2(0362) 9 ก.ย. 2555 09.00-15.00
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.6/2(0362) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.3/3(0233) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.5/3(0253) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์1 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ปฐมวัย ห้อง 3/3(0133) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้องเตรียมปฐมวัย 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม(เวทีใต้อาคาร) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 50 ปี เวทีใต้อาคาร 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.2/2(0222) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/1(0231) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/2(0232) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.1/1(0221) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.1/2(0212) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.4/1(0341) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ปฐมวัย2/2(0122) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ปฐมวัย3/1(0131) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) เต๊นท์กลาง 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ป.6/2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 6 ห้อง ป.6/1 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.2/2,ม.3/1,ม.3/2 9 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 7 ห้อง ม.2/1,ม.1/2 9 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 9 ก.ย. 2555 13.00-16.00
4 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.4/1,ป.4/2,ป.5/1,ป.5/2 9 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคาร 6 ห้อง ป.4/1,ป.4/2,ป.5/1,ป.5/2 9 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
9 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
10 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
11 000329 ซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
12 000331 จะเข้ ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
13 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
14 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมเล็ก 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
15 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
16 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
17 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
18 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.ตรัง เขต 2 ห้องประชุมอันดามัน 2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
19 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ห้องประชุมใหญ่ 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 1-3) 9 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.2/1 ,อ.3/1 9 ก.ย. 2555 09.00-12.00
3 000006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 4-5) 9 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.2/1 ,อ.3/1 9 ก.ย. 2555 13.00-16.00
5 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 1-3) 9 ก.ย. 2555 13.00-16.00
6 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 6-7) 9 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 4-5) 9 ก.ย. 2555 13.00-16.00
8 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สนามฟุตบอล (เต๊นท์ที่ 6-7) 9 ก.ย. 2555 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ห้องประชุม 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
7 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
8 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาคารวิทยบริการ 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]