หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000704 คัดลายมือภาษาอาหรับ ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง ป.1/2
-
09.00-16.30
-
2 000705 คัดลายมือภาษาอาหรับ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง ป.1/1
-
09.00-16.30
-
3 000706 คัดลายมือภาษาอาหรับ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง ป.1/3
-
09.00-16.30
-
4 000707 ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.3/1
-
09.00-16.30
-
5 000708 ท่องจำซูเราะห์ฟาติฮะห์ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.1
-
09.00-16.30
-
6 000709 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.2/3
-
09.00-16.30
-
7 000710 แข่งขันอาซาน ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง ป.1/2
-
09.00-16.30
-
8 000718 แข่งขันอาซาน ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
-
09.00-16.00
-
9 000711 ตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง ป.1/1
-
09.00-16.30
-
10 000712 ตอบปัญหาวิชาการอิสลาม ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง ป.1/3
-
09.00-16.30
-
11 000713 กล่าวสุนทรพจน์ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อาคารเรียน 8 ห้อง อ.3/2
-
09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]