หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.5/1(0351) 9 ก.ย. 2555 09.00-15.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.5/2(0352) 9 ก.ย. 2555 09.00-15.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.6/2(0362) 9 ก.ย. 2555 09.00-15.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.6/2(0362) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.3/3(0233) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.5/3(0253) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์1 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้องคอมพิวเตอร์2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ปฐมวัย ห้อง 3/3(0133) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ห้องเตรียมปฐมวัย 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม(เวทีใต้อาคาร) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 50 ปี เวทีใต้อาคาร 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.2/2(0222) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/1(0231) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/2(0232) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.1/1(0221) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.1/2(0212) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.4/1(0341) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ปฐมวัย2/2(0122) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ปฐมวัย3/1(0131) 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]