หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง 6/2 ,6/4 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/1 ,ป.2/2 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 , ห้องกิจกรรม 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/3 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง ป.1/5 , ป.3/4 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/4 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 6 ลานกิจกรรม 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 7 ห้องประชุม 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคาร 4 ห้อง ป.2/5 9 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยยอด โรงยิม 11 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]