หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/1 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคาร 50 ปี ห้อง ป.3/3 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.2/1 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.1/3 10 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.4/2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.2/3 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.2/2
-
09.00-16.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.5/2 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ใต้อาคารเรียน
-
09.00-16.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.3/2 ,ป.6/3 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อาคารเตยหอม ห้อง ป.5/1 ,ป.4/3 10 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]