แจ้งประชาสัมพันธ์การแก้ไขรายชื่อ
หากโรงเรียนใดที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานวิชาการแล้วรายชื่อนักเรียน,ครู ผิดให้โทรแจ้งที่ ๐๘๙-๙๖๐๙๗๒๕ เพื่อจะเปิดระบบให้ท่านเข้าไปแก้ไขรายชื่อในโปรแกรมก่อน สพป.ตาก เขต ๒ จะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันงานวิชาการ สพป.ตาก เขต ๒
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 16:05 น.