แจ้งประกาศผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ
ารประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์เป็นการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ หากต้องการทราบผลที่เป็นทางการ และพิมพ์เกียรติบัตร ให้รอประกาศจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันงานวิชาการ สพป.ตาก เขต ๒
วันเสาร์ ที่ 06 ตุลาคม 2555 เวลา 10:57 น.