ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
หากโรงเรียนใดที่เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วลงทะเบียนไม่ทันหรือมีปัญหาในการลงทะเบียนให้ลงทะเบียน ณ ที่ทำการการแข่ง
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2555 เวลา 20:14 น.