ประกาศแจ้งขยายเวลาการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน

แจ้งขยายระยะเวลาแก้ไข เพิ่มเติม การลงทะเบียนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนที่จะเข้าแข่งขัน
เป็นวัน พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00 น.

วันพุธ ที่ 03 ตุลาคม 2555 เวลา 17:36 น.