สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 12 7 9 28 26 5 7 5 38
2 แม่สอด 10 5 4 19 22 7 8 4 37
3 ป่าไม้อุทิศ 4 7 8 2 17 20 6 6 3 32
4 ชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 7 5 6 18 15 11 1 1 27
5 บ้านเจดีย์โคะ 6 14 5 25 31 15 9 5 55
6 รวมไทยพัฒนา 2 6 4 1 11 13 4 0 3 17
7 บ้านป่าคาใหม่ 5 3 1 9 14 6 4 2 24
8 ราษฏร์วิทยา 5 3 0 8 6 2 0 2 8
9 อรุณเมธา 5 2 5 12 10 6 2 0 18
10 บ้านห้วยนกแล 5 1 1 7 11 4 3 0 18
11 บ้านแม่ระเมิง 5 1 1 7 11 1 3 0 15
12 ชุมชนบ้านพบพระ 4 4 4 12 19 1 2 1 22
13 บ้านแม่อุสุ 4 4 4 12 15 3 0 2 18
14 บ้านท่าอาจ 4 4 4 12 13 12 4 2 29
15 บ้านแม่อมกิ 4 4 0 8 9 2 0 2 11
16 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 4 2 1 7 11 1 1 1 13
17 ภัทรวิทยา 4 1 2 7 11 3 4 1 18
18 บ้านห้วยนกกก 3 8 5 16 22 6 5 6 33
19 บ้านร่มเกล้า 2 3 6 3 12 13 3 1 1 17
20 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 3 3 2 8 10 7 2 8 19
21 บ้านปางส้าน 3 2 3 8 9 1 5 3 15
22 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 3 2 1 6 9 4 0 1 13
23 รวมไทยพัฒนา 4 3 2 1 6 8 10 1 1 19
24 บ้านห้วยม่วง 3 2 0 5 8 4 3 1 15
25 บ้านห้วยกะโหลก 3 1 3 7 16 3 1 6 20
26 บ้านแม่กาษา 3 1 1 5 4 6 6 4 16
27 รวมไทยพัฒนา 3 2 5 2 9 11 1 0 1 12
28 บ้านแม่โกนเกน 2 4 2 8 15 7 7 2 29
29 บ้านแม่กึ้ดหลวงฯ 2 3 4 9 10 6 8 2 24
30 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 2 2 3 7 13 5 3 3 21
31 บ้านหนองบัว 2 2 2 6 13 5 1 0 19
32 บ้านขะเนจื้อ 2 2 2 6 9 5 6 3 20
33 บ้านร่มเกล้า 4 2 2 1 5 9 4 0 2 13
34 บ้านแม่สละ 2 2 1 5 8 1 4 3 13
35 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 2 1 2 5 7 2 1 1 10
36 บ้านสามหมื่น 2 1 1 4 6 1 2 0 9
37 บ้านห้วยปลาหลด 2 1 1 4 5 2 2 0 9
38 บ้านแม่ตื่น 2 1 1 4 5 2 0 0 7
39 บ้านทุ่งถ้ำ 2 1 0 3 6 3 1 0 10
40 บ้านต้นผึ้ง 2 1 0 3 5 0 1 0 6
41 บ้านวาเล่ย์ 2 0 4 6 4 2 3 2 9
42 บ้านแม่ปะ 2 0 2 4 7 1 4 0 12
43 วัดสว่างอารมณ์ 2 0 1 3 3 3 0 0 6
44 บ้านห้วยหินฝน 2 0 1 3 3 1 1 1 5
45 บ้านสันป่าไร่ 1 3 3 7 4 5 0 1 9
46 บ้านปูเต้อ 1 3 1 5 6 2 1 0 9
47 รวมไทยพัฒนา 5 1 2 2 5 6 5 2 0 13
48 บ้านห้วยบง 1 2 0 3 10 7 0 2 17
49 เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด 1 2 0 3 3 3 0 0 6
50 บ้านยะพอ 1 1 3 5 6 2 1 0 9
51 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 1 1 2 4 11 7 2 4 20
52 บ้านแม่ตาวแพะ 1 1 1 3 7 7 2 5 16
53 อิสลามศึกษา 1 1 1 3 4 5 1 0 10
54 บ้านวังตะเคียน 1 1 0 2 4 2 1 0 7
55 บ้านร่มเกล้า 3 1 1 0 2 4 1 0 2 5
56 ห้วยน้ำนักวิทยา 1 1 0 2 3 3 4 5 10
57 บ้านทีกะเป่อ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
58 บ้านแม่ละเมา 1 0 1 2 6 3 2 4 11
59 บ้านแม่กุหลวง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
60 บ้านแม่วะหลวง 1 0 1 2 2 0 1 1 3
61 ธรรมวัตรวิทยา 1 0 0 1 4 0 4 0 8
62 บ้านแม่กึ้ดสามท่า 1 0 0 1 3 1 1 0 5
63 บ้านปูแป้ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
64 บ้านมอเกอ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
65 ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 ไทยราษฎร์คีรี 0 4 2 6 5 0 2 0 7
67 บ้านแม่ตาว 0 3 2 5 8 4 3 2 15
68 บ้านเซอทะ 0 2 1 3 3 1 0 0 4
69 ตชด.จาตุรจินดา 0 2 0 2 1 1 0 0 2
70 ไทยรัฐวิทยา 61 ฯ 0 1 4 5 14 6 4 5 24
71 บ้านพะเด๊ะ 0 1 2 3 7 7 0 1 14
72 บ้านแม่สละเหนือ 0 1 2 3 5 2 0 0 7
73 บ้านแม่พลู 0 1 2 3 2 4 2 0 8
74 บ้านแม่ระมาดน้อย 0 1 1 2 14 2 3 7 19
75 บ้านค้างภิบาล 0 1 1 2 6 5 2 1 13
76 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 0 1 1 2 4 2 1 1 7
77 บ้านห้วยไม้แป้น 0 1 1 2 1 1 0 0 2
78 บ้านแม่กุเหนือ 0 1 0 1 3 2 0 1 5
79 บ้านป่าไร่ 0 1 0 1 2 2 1 1 5
80 บ้านแม่กลองใหม่ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
81 อนุบาลการุณย์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
82 บ้านแม่โพ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 อนุกูลวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านปะหละทะ 0 0 3 3 5 4 2 0 11
85 บ้านแม่จะเราสองแคว 0 0 2 2 8 6 1 2 15
86 บ้านแม่ตาวใต้ 0 0 2 2 4 3 2 1 9
87 บ้านป่าไร่เหนือ 0 0 2 2 4 2 0 0 6
88 บ้านช่องแคบ 0 0 2 2 1 2 2 2 5
89 บ้านน้ำหอม 0 0 1 1 5 5 1 0 11
90 บ้านอู่หู่ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
91 บ้านแม่ปะเหนือ 0 0 1 1 3 3 1 0 7
92 บ้านถ้ำผาโด้ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
93 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 1 1 2 6 1 2 9
94 บ้านไม้กะพง 0 0 1 1 2 2 2 0 6
95 รวมไทยพัฒนา 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2
96 บ้านกล้อทอ 0 0 1 1 1 3 0 2 4
97 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 1 1 1 2 0 1 3
98 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 1 1 1 0 3
99 บ้านจกปก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
100 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
101 บ้านแม่กลองเก่า 0 0 0 0 2 2 2 0 6
102 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
103 บ้านหนองหลวง 0 0 0 0 2 1 2 4 5
104 ปรีชาญาณศึกษา-พบพระ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
105 กลาโหมราชเสนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 บ้านน้ำดิบ 0 0 0 0 1 2 4 0 7
107 บ้านธงชัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านวังผา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ้านแม่ออกผารู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
110 บ้านแม่ปะใต้ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
111 ตชด.บ้านมอเกอร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านปรอผาโด้ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
113 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 0 0 0 2 3 4 5
114 บ้านขุนห้วยนกแล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
115 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
117 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 0 1 1 1
118 บ้านพะละ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
119 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 รวมไทยพัฒนา 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 บ้านนุเซะโปล้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 172 157 510 732 342 200 156 1,274