หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ กิจกรรมท้องถิ่น
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ปฐมวัย

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 66 31 51.67% 15 25% 9 15% 5 8.33% 60
2 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 45 26 60.47% 5 11.63% 7 16.28% 5 11.63% 43
3 โรงเรียนแม่สอด 44 22 53.66% 7 17.07% 8 19.51% 4 9.76% 41
4 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 41 22 56.41% 6 15.38% 5 12.82% 6 15.38% 39
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 40 20 57.14% 6 17.14% 6 17.14% 3 8.57% 35
6 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 26 19 82.61% 1 4.35% 2 8.7% 1 4.35% 23
7 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 26 16 61.54% 3 11.54% 1 3.85% 6 23.08% 26
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) 30 15 53.57% 11 39.29% 1 3.57% 1 3.57% 28
9 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 32 15 48.39% 7 22.58% 7 22.58% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนบ้านแม่อุสุ 22 15 75% 3 15% 0 0% 2 10% 20
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 ฯ 30 14 48.28% 6 20.69% 4 13.79% 5 17.24% 29
12 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 31 14 53.85% 6 23.08% 4 15.38% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 28 14 53.85% 2 7.69% 3 11.54% 7 26.92% 26
14 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 34 13 41.94% 12 38.71% 4 12.9% 2 6.45% 31
15 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 27 13 54.17% 5 20.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
16 โรงเรียนบ้านหนองบัว 20 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
17 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 20 13 65% 4 20% 0 0% 3 15% 20
18 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 19 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 24 11 45.83% 7 29.17% 2 8.33% 4 16.67% 24
20 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 18 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
21 โรงเรียนภัทรวิทยา 19 11 57.89% 3 15.79% 4 21.05% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 15 11 73.33% 1 6.67% 3 20% 0 0% 15
23 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 22 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
24 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ 28 10 37.04% 7 25.93% 2 7.41% 8 29.63% 27
26 โรงเรียนบ้านห้วยบง 20 10 52.63% 7 36.84% 0 0% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดหลวงฯ 32 10 38.46% 6 23.08% 8 30.77% 2 7.69% 26
28 โรงเรียนอรุณเมธา 30 10 55.56% 6 33.33% 2 11.11% 0 0% 18
29 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 27 9 39.13% 5 21.74% 6 26.09% 3 13.04% 23
30 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 15 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 16 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านปางส้าน 20 9 50% 1 5.56% 5 27.78% 3 16.67% 18
34 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 22 8 40% 10 50% 1 5% 1 5% 20
35 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 18 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
36 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 18 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
37 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 16 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
38 โรงเรียนบ้านแม่สละ 19 8 50% 1 6.25% 4 25% 3 18.75% 16
39 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 26 7 33.33% 7 33.33% 2 9.52% 5 23.81% 21
40 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 15 7 46.67% 7 46.67% 0 0% 1 6.67% 15
41 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 13 7 58.33% 1 8.33% 4 33.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 15 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 14 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
45 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 16 6 40% 3 20% 2 13.33% 4 26.67% 15
46 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านยะพอ 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนราษฏร์วิทยา 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
50 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
52 โรงเรียนบ้านปะหละทะ 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 11 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 22 4 20% 6 30% 6 30% 4 20% 20
59 โรงเรียนอิสลามศึกษา 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 12 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
61 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
62 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
63 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
67 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา 8 4 50% 0 0% 4 50% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 15 3 20% 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 15
71 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่ระมาด 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านแม่กึ้ดสามท่า 10 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านเซอทะ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 12 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
80 โรงเรียนบ้านแม่พลู 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 11 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
86 โรงเรียนบ้านปูแป้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา-พบพระ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านมอเกอ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
92 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
95 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 8 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
97 โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำเสือ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านจกปก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านธงชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านวังผา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียน ตชด.บ้านมอเกอร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านแม่โพ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนอนุกูลวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 6 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 10 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 9
113 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
117 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
118 โรงเรียนบ้านพะละ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
119 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
123 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]