หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 7 ต.ค. 2555 08.00
-
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6 7 ต.ค. 2555 08.00
-
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อาคาร 2 ห้อง 11,12 6 ต.ค. 2555 09.00
-
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 13,14 6 ต.ค. 2555 09.00
-
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อาคาร 2 ห้อง 17 6 ต.ค. 2555 09.00
-
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 18 6 ต.ค. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]