หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000086 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคาร 1 ห้อง 1 6 ต.ค. 2555 09.00
-
2 000085 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 2 6 ต.ค. 2555 09.00
-
3 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 อาคาร 1 ห้อง 1,2 7 ต.ค. 2555 09.00
-
4 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 20,21 7 ต.ค. 2555 09.00
-
5 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 อาคาร 1 ห้อง 3,4 7 ต.ค. 2555 09.00
-
6 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 3,4 7 ต.ค. 2555 13.00
-
7 000095 Science Show ป.4-ป.6 7 ต.ค. 2555 14.00
-
8 000096 Science Show ม.1-ม.3 7 ต.ค. 2555 14.00
-
9 000099 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
10 000100 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
11 000174 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 5 ต.ค. 2555 08.30
-
12 000181 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 5 ต.ค. 2555 08.30
-
13 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 5 ต.ค. 2555 08.30
-
14 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 5 ต.ค. 2555 08.30
-
15 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 5 ต.ค. 2555 08.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]