หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 อาคาร 1 ห้อง 1 6 ต.ค. 2555 09.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6 อาคาร 1 ห้อง 2 6 ต.ค. 2555 09.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 3 6 ต.ค. 2555 09.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 อาคาร 2 ห้อง 9 6 ต.ค. 2555 09.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 อาคาร 2 ห้อง 10 6 ต.ค. 2555 09.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ห้อง 11 6 ต.ค. 2555 09.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อาคาร 3 ห้อง 14 6 ต.ค. 2555 09.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อาคาร 3 ห้อง 15 6 ต.ค. 2555 09.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 16 6 ต.ค. 2555 09.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ห้อง 4 6 ต.ค. 2555 09.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 อาคาร 3 ห้อง 12 6 ต.ค. 2555 09.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 อาคาร 3 ห้อง 13 6 ต.ค. 2555 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]