สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสำโรง 0 0 0 0 0
2 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 0
3 ไชยะวิทยา 0 0 0 0 0
4 บ้านซ่าน 0 0 0 0 0
5 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 0 0 0 0 0
6 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 0 0 0 0 0
7 บ้านแม่ท่าแพ 0 0 0 0 0
8 อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 0 0 0 0 0
9 บ้านดอนจันทร์ 0 0 0 0 0
10 บ้านบึงบอน 0 0 0 0 0
11 วัดคลองกระจง 0 0 0 0 0
12 บ้านกลางดง 0 0 0 0 0
13 บ้านท่าชุม 0 0 0 0 0
14 บ้านท่ามักกะสัง 0 0 0 0 0
15 บ้านป่ากล้วย 0 0 0 0 0
16 บ้านสุเม่น 0 0 0 0 0
17 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 0 0 0 0 0
18 บ้านดงไทยวิทยา 0 0 0 0 0
19 บ้านลานตาเมือง 0 0 0 0 0
20 บ้านวังพิกุล 0 0 0 0 0
21 บ้านสันหีบ 0 0 0 0 0
22 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0
23 บ้านหนองรังสิต 0 0 0 0 0
24 บ้านเตว็ดนอก 0 0 0 0 0
25 บ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 0 0 0 0 0
26 ป้วยมิ้ง 0 0 0 0 0
27 มิตรสัมพัน(เพียวอนุสรณ์) 0 0 0 0 0
28 วัดบ้านกรุ 0 0 0 0 0
29 วัดปากน้ำ 0 0 0 0 0
30 บ้านดงคู่ 0 0 0 0 0
31 บ้านธารชะอม 0 0 0 0 0
32 บ้านป่ามะม่วง 0 0 0 0 0
33 บ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 0 0 0 0 0
34 บ้านวังแร่ 0 0 0 0 0
35 บ้านสารจิตร 0 0 0 0 0
36 บ้านห้วยโป้ 0 0 0 0 0
37 บ้านโซกเปือย 0 0 0 0 0
38 บ้านไทยชนะศึก 0 0 0 0 0
39 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155 0 0 0 0 0
40 พระหฤทัยสวรรคโลก 0 0 0 0 0
41 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 0 0 0 0 0
42 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 0 0 0 0 0
43 ชุมชนบ้านคลองยาง 0 0 0 0 0
44 บ้านขอนซุง 0 0 0 0 0
45 บ้านดงย่าปา 0 0 0 0 0
46 บ้านตาลพร้า 0 0 0 0 0
47 บ้านตึก 0 0 0 0 0
48 บ้านท่าชัย 0 0 0 0 0
49 บ้านท่าทอง 0 0 0 0 0
50 บ้านบึงสวย 0 0 0 0 0
51 บ้านปากคะยาง 0 0 0 0 0
52 บ้านปากสิน 0 0 0 0 0
53 บ้านป่ากุมเกาะ 0 0 0 0 0
54 บ้านพระปรางค์ 0 0 0 0 0
55 บ้านวังตามน 0 0 0 0 0
56 บ้านวัดโบสถ์ 0 0 0 0 0
57 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 0 0 0 0 0
58 บ้านหนองกลับ 0 0 0 0 0
59 บ้านหนองป่าตอ 0 0 0 0 0
60 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 0
61 บ้านแม่ทุเลา 0 0 0 0 0
62 บ้านแม่ฮู้ 0 0 0 0 0
63 บ้านแม่เทิน 0 0 0 0 0
64 บ้านโคกกะทือ 0 0 0 0 0
65 บ้านโซกม่วง 0 0 0 0 0
66 บ้านไผ่ตะล่อม 0 0 0 0 0
67 วัดภูนก 0 0 0 0 0
68 วัดเกาะ 0 0 0 0 0
69 วัดโบราณหลวง 0 0 0 0 0
70 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 0 0 0 0
71 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0
72 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
73 หาดเสี้ยววิทยา 0 0 0 0 0
74 อนุบาลเบญจมาศ 0 0 0 0 0
75 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 0
76 โรตารี่สวรรคโลก 1 0 0 0 0 0
77 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0