หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000062 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1 3 2
2 000032 โรงเรียนบ้านกลางดง 4 4 4
3 000056 โรงเรียนบ้านขอนซุง 1 3 2
4 000035 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 6 12 7
5 000040 โรงเรียนบ้านซ่าน 7 17 11
6 000030 โรงเรียนบ้านดงคู่ 2 2 2
7 000069 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 1 8 3
8 000009 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 3 3 3
9 000039 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 5 12 9
10 000026 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 1 5 2
11 000053 โรงเรียนบ้านตึก 1 10 3
12 000070 โรงเรียนบ้านท่าชัย 1 1 1
13 000010 โรงเรียนบ้านท่าชุม 4 4 4
14 000061 โรงเรียนบ้านท่าทอง 1 3 2
15 000012 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 4 7 4
16 000042 โรงเรียนบ้านธารชะอม 2 5 2
17 000021 โรงเรียนบ้านบึงบอน 5 13 9
18 000067 โรงเรียนบ้านบึงสวย 1 2 2
19 000013 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1 2 2
20 000068 โรงเรียนบ้านปากสิน 1 6 3
21 000007 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 4 36 11
22 000033 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 1 1 1
23 000046 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 2 6 4
24 000015 โรงเรียนบ้านผาเวียง 12 35 18
25 000058 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1 0 0
26 000044 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 3 7 6
27 000074 โรงเรียนบ้านวังตามน 1 3 2
28 000023 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 3 8 6
29 000049 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ) 2 0 0
30 000027 โรงเรียนบ้านวังแร่ 2 7 4
31 000057 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1 6 3
32 000034 โรงเรียนบ้านสันหีบ 3 12 6
33 000075 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1 3 2
34 000031 โรงเรียนบ้านสารจิตร 2 3 3
35 000018 โรงเรียนบ้านสุเม่น 4 0 0
36 000055 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1 10 4
37 000014 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 5 5
38 000005 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 1 1 1
39 000025 โรงเรียนบ้านหนองยาว 1 0 0
40 000043 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 3 12 5
41 000054 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 2 0 0
42 000019 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 4 15 8
43 000064 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก 3 0 0
44 000020 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) 3 16 7
45 000071 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1 1 1
46 000002 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 6 12 6
47 000051 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 1 1 1
48 000060 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1 3 2
49 000028 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 1 1 1
50 000029 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 1 1 1
51 000022 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 2 4 3
52 000076 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 2 2 2
53 000063 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1 3 2
54 000001 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155 2 2 2
55 000048 โรงเรียนมิตรสัมพัน(เพียวอนุสรณ์) 3 22 7
56 000045 โรงเรียนวัดคลองกระจง 5 17 9
57 000050 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 3 3 3
58 000006 โรงเรียนวัดปากน้ำ 3 4 3
59 000041 โรงเรียนวัดภูนก 1 3 2
60 000072 โรงเรียนวัดเกาะ 1 0 0
61 000065 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1 2 1
62 000077 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 1 1 1
63 000073 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 1 1 1
64 000066 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 1 2 2
65 000024 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1 2 2
66 000011 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 2 2 2
67 000016 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) 6 21 9
68 000008 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 2 2 2
69 000003 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 14 35 23
70 000017 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 7 11 11
71 000038 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 1 3 2
72 000059 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 1 3 2
73 000036 โรงเรียนไชยะวิทยา 12 28 22
74 000047 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) 1 1 1
75 000037 โรงเรียนป้วยมิ้ง 3 11 5
76 000004 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 2 3 2
77 000052 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 1 1 1
รวม 206 516 307
823

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]