สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ -โรงเรียนบ้านเดียงพลี (ศึกษา) - โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ระหว่าง วันที่ 10-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนชนะใช้กิจการ    
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก    
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 -1 - - โรงเรียนบ้านบึงมะลู    
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนชนะใช้กิจการ    
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านท่าสว่าง    
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์    
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านศิวาลัย    
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชนะใช้กิจการ    
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนชนะใช้กิจการ    
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชนะใช้กิจการ    
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนชนะใช้กิจการ    
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านกระทิง    
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก    
14 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญนูญ
2. เด็กหญิงเทียนทอง  วอนสุข
 
1. นางรัชนีกร  วรรณทะเสน
2. นางราตรี  แทนคำ
3. นางโกสุม  ชมครบุรี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 - - - โรงเรียนบ้านบึงมะลู    
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านจานบัว   1. นายวีระ  โกสุมาล์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง    
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ    
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงมะลู    
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงมะลู    
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านบึงมะลู 1. เด็กชายชินวัตร  ยอดสิงห์
2. เด็กชายเจษฎา  สารี
 
1. นายธานี  ปรารมย์
2. นายพุทธวัฒน์  ประจันทร์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม    
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านโนนแฝก 1. เด็กชายคมิก  จำนงค์
 
1. นายธนาสันต์  จำนงค์