หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000086 1.000 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 3
2 000085 1.000 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
3 000090 2.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
4 000091 2.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
5 000093 3.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
6 000094 3.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
7 000095 4.000 Science Show ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
8 000096 4.000 Science Show ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
9 000099 5.000 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
10 000100 5.000 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
11 000174 11.000 เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
12 000181 12.000 เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
13 000184 13.000 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
14 000190 14.000 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
15 000191 15.000 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0

(ศูนย์การแข่งขัน: )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]