หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000030 1.000 การอ่าน ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
2 000031 1.000 การอ่าน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
3 000032 1.000 การอ่าน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
4 000007 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
5 000008 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
6 000009 2.000 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
7 000036 3.000 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
8 000037 3.000 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
9 000038 3.000 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
10 000041 4.000 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
11 000046 5.000 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
12 000047 6.000 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0

(ศูนย์การแข่งขัน: )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]