หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ -โรงเรียนบ้านเดียงพลี (ศึกษา) - โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ระหว่าง วันที่ 10-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
2 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
3 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์ 12 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
-
4 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานหน้าอาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4 ชั้นล่าง 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
5 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หน้าอาคารดรุณทิพย์(อนุบาล 1) 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
6 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ หน้าอาคารดรุณฉาย(อนุบาล 2) 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
7 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
8 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ห้องสมุด 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
9 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิต 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
10 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิต 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
11 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิต 12 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
-
12 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ลานบัณฑิต 12 ต.ค. 2555 13.00 - 16.00
-
13 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4/6 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
14 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4/7 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
15 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4/8 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
16 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงพิพัฒน์ชัยป.5/7 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
17 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงพิพัฒน์ชัยป.5/8 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
18 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารดำรงศุภวัฒน์ ป.4/5 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
19 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ป.6/1 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-
20 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ป.6/2 12 ต.ค. 2555 08.00 - 12.00
-


(ศูนย์การแข่งขัน: )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]