หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ -โรงเรียนบ้านเดียงพลี (ศึกษา) - โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ระหว่าง วันที่ 10-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

 

000009 ภาษาต่างประเทศ

1. 000052 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 2. 000053 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
3. 000054 การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 4. 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3
5. 000056 Spelling Bee ป.4-ป.6 6. 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3
7. 000058 การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 8. 000059 การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
9. 000060 Multi Skills Competition ป.4-ป.6 10. 000061 Multi Skills Competition ม.1-ม.3
11. 000063 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 12. 000064 การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
13. 000065 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 14. 000066 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

 

(ศูนย์การแข่งขัน: )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]