หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ -โรงเรียนบ้านเดียงพลี (ศึกษา) - โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ระหว่าง วันที่ 10-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

 

000006 ศิลปะ

1. 000262 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2. 000263 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3. 000265 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4. 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5. 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6. 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7. 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 8. 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
9. 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 10. 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
11. 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12. 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
13. 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 14. 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
15. 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 16. 000314 ระนาดเอก ป.1-ป.6
17. 000315 ระนาดเอก ม.1-ม.3 18. 000316 ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
19. 000317 ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 20. 000323 ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
21. 000324 ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 22. 000325 ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
23. 000326 ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 24. 000327 ซอด้วง ป.1-ป.6
25. 000328 ซอด้วง ม.1-ม.3 26. 000329 ซออู้ ป.1-ป.6
27. 000330 ซออู้ ม.1-ม.3 28. 000331 จะเข้ ป.1-ป.6
29. 000332 จะเข้ ม.1-ม.3 30. 000333 ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
31. 000334 ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 32. 000335 ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
33. 000336 ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 34. 000337 ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
35. 000338 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 36. 000339 วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
37. 000340 วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 38. 000341 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
39. 000342 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 40. 000343 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
41. 000344 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 42. 000345 วงอังกะลุง ป.1-ป.6
43. 000346 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 44. 000347 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
45. 000348 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 46. 000352 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
47. 000353 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 48. 000370 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
49. 000371 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 50. 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
51. 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 52. 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
53. 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 54. 000602 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
55. 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 56. 000603 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
57. 000604 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 58. 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
59. 000605 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 60. 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
61. 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62. 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
63. 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 64. 000376 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
65. 000377 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 66. 000378 ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
67. 000379 ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 68. 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
69. 000396 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70. 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
71. 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72. 000400 แสดงตลก ม.1-ม.6
73. 000404 มายากล ม.1-ม.6

 

(ศูนย์การแข่งขัน: )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]