หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ssk4

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ -โรงเรียนบ้านเดียงพลี (ศึกษา) - โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ระหว่าง วันที่ 10-15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555

 

000005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6 2. 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6
3. 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 4. 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
5. 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 6. 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

 

(ศูนย์การแข่งขัน: )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]