หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ณ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ,โรงเรียนวัดป่าไผ่ ,โรงเรียนอนุบาลทับกวาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14 - 20

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่าไผ่ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 102 15 ก.ย. 2555 09.00-10.00
-
2 000031 การอ่าน ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
3 000032 การอ่าน ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
4 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
-
5 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
6 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
7 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
-
00.00-00.00
-
8 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
9 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
10 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
11 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
12 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]