หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000010 1.100 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
2 000051 1.200 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
3 000062 1.300 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 000071 2.000 สภานักเรียน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 000070 2.000 สภานักเรียน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
6 000092 3.000 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
7 000087 4.000 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 000102 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 000103 5.100 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
10 000511 6.100 Cross word ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
11 000513 6.100 Cross word ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
12 000510 6.200 A Math ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
13 000514 6.200 A Math ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
14 000512 6.300 คำคม ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
15 000515 6.300 คำคม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
16 000509 6.400 ซูโดกุ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
17 000516 6.400 ซูโดกุ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]