หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

 

000004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 000141 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2. 000142 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3. 000143 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
5. 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 6. 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
7. 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 8. 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
9. 000149 ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 10. 000150 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
11. 000152 ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 12. 000153 ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
13. 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 14. 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
15. 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 16. 000164 มารยาทไทย ป.1-ป.3
17. 000165 มารยาทไทย ป.4-ป.6 18. 000166 มารยาทไทย ม.1-ม.3
19. 000169 สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 20. 000170 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]