หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

 

000010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2. 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
3. 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4. 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6
5. 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 6. 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
7. 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 8. 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
9. 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 10. 000511 Cross word ป.1-ป.6
11. 000513 Cross word ม.1-ม.3 12. 000510 A Math ป.1-ป.6
13. 000514 A Math ม.1-ม.3 14. 000512 คำคม ป.1-ป.6
15. 000515 คำคม ม.1-ม.3 16. 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6
17. 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]