หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

 

000001 ภาษาไทย

1. 000030 การอ่าน ป.1-ป.3 2. 000031 การอ่าน ป.4-ป.6
3. 000032 การอ่าน ม.1-ม.3 4. 000007 เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
5. 000008 เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 6. 000009 เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
7. 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 8. 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
9. 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10. 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
11. 000046 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 12. 000047 การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]