ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1 สพป.สงขลา เขต 3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 82.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 สพป.สงขลา เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป.สงขลา เขต 3 76.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สพป.สงขลา เขต 3 73.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านระตะ สพป.สงขลา เขต 3 73.2 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน