ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป.สงขลา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 สพป.สงขลา เขต 3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สงขลา เขต 3 78.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพป.สงขลา เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป.สงขลา เขต 3 74.7 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 74.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนม้างอน สพป.สงขลา เขต 3 72.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป.สงขลา เขต 3 70.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป.สงขลา เขต 3 68.6 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 67.8 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 65.6 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป.สงขลา เขต 3 64.6 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 60.8 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน