ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป.สงขลา เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป.สงขลา เขต 3 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 57 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน