ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป.สงขลา เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 สพป.สงขลา เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป.สงขลา เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสุโส๊ะ สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป.สงขลา เขต 3 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าโอน สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน