ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 87.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป.สงขลา เขต 3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สงขลา เขต 3 10 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านตูหยง สพป.สงขลา เขต 3 5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต 3 5 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 5 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
9 โรงเรียนบ้านป่างาม สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
10 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
11 โรงเรียนบ้านสะพานเคียน สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
12 โรงเรียนบ้านสุโส๊ะ สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
13 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
14 โรงเรียนบ้านโคกตก สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
16 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 สพป.สงขลา เขต 3 0 -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน