ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป.สงขลา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป.สงขลา เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป.สงขลา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป.สงขลา เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังไทร สพป.สงขลา เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป.สงขลา เขต 3 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป.สงขลา เขต 3 80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป.สงขลา เขต 3 80 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป.สงขลา เขต 3 77 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน