ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด สพป.สงขลา เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป.สงขลา เขต 3 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตาแปด สพป.สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำชิง สพป.สงขลา เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกะทิง สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
10 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
11 โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
12 โรงเรียนบ้านห้วยบอน สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
13 โรงเรียนบ้านเมาะลาแต สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
14 โรงเรียนวัดประจ่า สพป.สงขลา เขต 3 0 -  
15 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 0 -  

หมายเหตุ : 0 คะแนน ผิดฉันทลักษณ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน