ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประจ่า สพป.สงขลา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป.สงขลา เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 สพป.สงขลา เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาปรัง สพป.สงขลา เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป.สงขลา เขต 3 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคูหา สพป.สงขลา เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป.สงขลา เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดคลองยอ สพป.สงขลา เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกระอาน สพป.สงขลา เขต 3 72 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน