ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประจ่า สพป.สงขลา เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบาโหย สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป.สงขลา เขต 3 77.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา สพป.สงขลา เขต 3 76.87 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ สพป.สงขลา เขต 3 74.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป.สงขลา เขต 3 73.75 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน