ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำเปา สพป.สงขลา เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกม้า สพป.สงขลา เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
3 โรงเรียนสังวาลย์วิท 2 สพป.สงขลา เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง  
4 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนสะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.สงขลา เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านประกอบ สพป.สงขลา เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ สพป.สงขลา เขต 3 72 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป.สงขลา เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป.สงขลา เขต 3 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป.สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ สพป.สงขลา เขต 3 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป.สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป.สงขลา เขต 3 62 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน